top of page
Over ons

Het hoogste besluitvormend orgaan van de club is de algemene ledenvergadering die jaarlijks wordt gehouden. Op de Algemene Ledenvergadering wordt gerapporteerd over de prestaties van de club in het realiseren van haar doelstellingen, over Club activiteiten en de financiële positie van de Club. Daarnaast is er een verslag van de kascommissie over het voorgaande jaar.  De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de stukken.

De club wordt bestuurd door een comité van 15 leden, gekozen door de Algemene Vergadering. Dit comité is verantwoordelijk voor exploitatie en beheer van de Club in overeenstemming met de statuten. 

het dagelijks bestuur van de club wordt gevormd door de voorzitter, een of meer vice-voorzitters, de penningmeester (en in voorkomende gevallen een vice-penningmeester), de secretaris (en in voorkomende gevallen een plaatsvervangend secretaris).

Voor meer informatie over de organisatie en structuur van de Club, zie de Statuten.

Lidmaatschap

Lid worden van de Club is eenvoudig

Vul het aanvraagformulier in, betaal de contributie en dat is het! Het lidmaatschap is voor een kalenderjaar - de contributie, die momenteel 25 € per persoon bedraagt, wordt gehalveerd als u lid wordt op of na 1 juli. Na ontvangst van de vergoeding, ontvangt u uw ledenpas.

U kunt de aanmelding online doen of naar de club komen op een zaterdagochtend.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

  • Toegang tot alle Club workshops, activiteiten, evenementen, etc. Veel daarvan zijn gratis voor leden.

  • Georganiseerde excursies tegen voordelige tarieven.

  • Priority-reservering bij activiteiten en evenementen die ook open staan voor niet-leden.

  • De mogelijkheid om te socialiseren, anderen te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken.
     

Al degenen die betrokken zijn bij het runnen van de Club zijn vrijwilligers en we zijn altijd op zoek naar hulp, zowel bij de workshops, activiteiten en evenementen als in het bestuur van de club.

Als u een vaardigheid of expertise aan te bieden heeft horen we dat graag van u!

Download het aanvraagformulier :

Structuur en Organisatie

bottom of page